SIXA en distintos dispositivos

Múltiples funciona­lidades nun caderno de clase virtual

SIXA Xestión Académica facilita o traballo diario do profesorado, a dirección e a administración do centro, ofrecendo, entre moitas outras funcionalidades un completo caderno de clase virtual para o profesorado, automatizando o envío de información entre os membros da comunidade educativa e a comunicación coas familias a través de diversos medios.

Principais funciona­lidades

SIXA en iphone

Para o profesorado

 • Completo caderno de clase virtual.
 • Petición e envío de informes ao titor e á familia.
 • Xestión das cualificacións, tanto de grupo (exames e controis) como individuais (notas da clase).
 • Anotación de observacións privadas sobre un estudante.
 • Xestión das faltas de asistencia e xustificación das mesmas para o alumnado tutelado.
 • Introdución das faltas de conduta.
 • Aviso de activación do protocolo de absentismo para un estudante concreto.
 • Elaboración dos informes da avaliación final.
 • Consulta da información de cursos anteriores (faltas, notas, informes).
 • Seguimento da programación docente.
 • Axenda persoal de actividades.
 • App móbil dispoñible para Android e iOS.

Para a dirección e administración

 • Xeración de actas de avaliación e boletíns de notas.
 • Elaboración de diferentes estatísticas (faltas por grupo, por tipo de falta etc.).
 • Xeración de orlas e de carnés de estudante, permitindo a introdución das fotos do alumnado no sistema.
 • Xestión da axenda do centro e do calendario de días lectivos, avaliacións e eventos.
 • Configuración xeral do sistema: Información do centro para personalizar os informes (Logotipo, Nome etc.).
 • Xestión das faltas de conduta graves.
 • Xestión de acceso a funcionalidades para o profesorado en función do seu perfil (directivo, profesor, titor etc.).
 • Xestión da comunicación ás familias. A dirección sempre controlará que información pode recibir a familia.
 • Envío masivo de correos electrónicos ou SMS automatizados, ou manuais ás familias.
Esta web emprega cookies. Se continúas navegando entendemos que aceptas a nosa Política de cookies.